NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN

Ứng viên vui lòng điền những thông tin bên dưới. Lưu ý ( * ) là những thông tin cần phải có.

File có định dạng rar,zip,doc,pdf, xlsx. Dưới 2M

Code

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi bấm nộp đơn