Năm hoạt động
15
Năm hoạt động
Nhân viên
8,000 +
Nhân viên
Nhân viên làm việc trên 5 năm
2,200 +
Nhân viên làm việc trên 5 năm
whybig
why2
Lương tháng 13 & Thưởng cuối năm (có thưởng theo thâm niên làm việc)
Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
why3
Các chương trình hoạt động nội bộ, gắn kết nhân viên
why4
15 ngày phép/năm
why5
Cơ hội đào tạo và phát triển