Năm hoạt động
15
Năm hoạt động
Nhân viên
8,000 +
Nhân viên
Nhân viên làm việc trên 5 năm
2,200 +
Nhân viên làm việc trên 5 năm
Với quan điểm đội ngũ nhân viên là nguồn tài sản quý giá nhất, HD SAISON chú trọng vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Công ty mong muốn mang đến cơ hội cho nhân viên được Trải nghiệm - Đa dạng hóa - Phát triển trong công việc thông qua đào tạo kiến thức, kỹ năng.
de1

Đào tạo tuân thủ

Các khóa học tổ chức theo quy định pháp luật.
de2

Đào tạo định kỳ

Khóa học kỹ năng mềm bổ trợ cho công việc như kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm,…
de3

Đào tạo nghiệp vụ

Khóa học cung cấp kiến thức chuyên môn ở từng vị trí.
de4

Đào tạo phát triển năng lực quản lý

Khóa đào tạo kỹ năng quản lý con người, kỹ năng quản lý công việc v..v
page3

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

HD SAISON luôn định hướng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên của mình thông qua các việc đa dạng hóa cơ hội nghề nghiệp và lộ trình đánh giá năng lực, chính sách thăng tiến rõ ràng, phù hợp để giúp nhân viên phát huy năng lực của chính mình.